Push Fit Fittings

Push Fit Fittings
Plastic B-PEX barrier pipe 22mm x 3m white

Plastic B-PEX barrier pipe 22mm x 3m white

£0.99 (exc VAT) Each ( £6.69 Off )
15mm push fit PEX inserts

15mm push fit PEX inserts

£0.47 (exc VAT) Each
22mm push fit PEX inserts

22mm push fit PEX inserts

£0.59 (exc VAT) Each
15mm push fit equal elbow

15mm push fit equal elbow

£1.74 (exc VAT) Each
22mm push fit equal elbow

22mm push fit equal elbow

£2.46 (exc VAT) Each
15mm push fit equal tee

15mm push fit equal tee

£2.10 (exc VAT) Each
22mm push fit equal tee

22mm push fit equal tee

£0.49 (exc VAT) Each ( £2.75 Off )
15mm push fit stop end

15mm push fit stop end

£2.10 (exc VAT) Each
22mm push fit stop end

22mm push fit stop end

£2.10 (exc VAT) Each
Straight reducer 22x15mm

Straight reducer 22x15mm

£5.46 (exc VAT) Each
15mm push fit spigot elbow

15mm push fit spigot elbow

£4.62 (exc VAT) Each
22mm push fit spigot elbow

22mm push fit spigot elbow

£6.78 (exc VAT) Each
Push fit spigot reducer 22x15mm

Push fit spigot reducer 22x15mm

£2.94 (exc VAT) Each
Push fit 15mm shut off valve

Push fit 15mm shut off valve

£6.54 (exc VAT) Each
15mm push fit double check valve

15mm push fit double check valve

£19.20 (exc VAT) Each
Push fit shut-off valve 15mm

Push fit shut-off valve 15mm

£7.68 (exc VAT) Each
15mm push fit stop cock valve

15mm push fit stop cock valve

£9.24 (exc VAT) Each
22mm push fit stop cock valve

22mm push fit stop cock valve

£11.40 (exc VAT) Each